събота, 21 май 2016 г.

Acting 2 speak English

Транснационална среща

Жихлин, Полша от 16.11.2015-20.11.2015


Участници - Партньорството включва пет училища от Монтана – България, Жихлин – Полша; Рагуза  - Италия;    Кония -   Турция; Плоещ – Румъния.
Това е първата среща по проекта. Учители от партньорските страни се събраха в училищния комплекс в Жихлин, за да обсъдят подробности по проекта, да представят своите страни, училищата и да се опознаят един друг. Повечето от тях са за първи път в Полша. 
Целите на трансграничната среща: 
Основната цел на срещата бе да се подкрепят практическите договорености, да се дискутира подбора и подготовката на участниците, осъществяването на мониторинг на дейностите за обучение, осигуряване на безопасността и защитата на участниците,  общи коментари към формуляра за кандидатстване и бюджета.

Общите цели -   дългосрочни ползи  за развитието на училищата в европейски план. 
Специфични цели са подобряване на управлението и професионалните компетенции в осъществяването на проекта ACTING 2 SPEAK ENGLISH  ДОГОВОР НОМЕР -    2015-1-BG01-KA219-014229 
1. Предварителната подготовка включва:

-  Участие в проведеното обучение на 29.09.2015 в ЦРЧР  по Програма Еразъм +, в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, секторна програма Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

- Логистична подготовка за пътуване от родното място до мястото на провеждане на трансграничната среща – Жихлин, Полша и настаняване. Като координираща страна по проекта, бяхме уведомени за датата на сключване на Договорите за отпускане на финансовата подкрепа в различните партньорски организации и трудностите, които всички участници срещнаха при закупуването на самолетните билети, а именно високата цена на същите поради краткия срок за  търсене и закупуване. На датата на закупуване на самолетните билети в България цената беше достигнала 550 евро на участник, което наложи заминаване на 14.11.2015 /два дни преди началната дата на провеждане на срещата/. Самолетните билети бяха закупени на цена 255 евро за участник. Всички възникнали проблеми при логистичната подготовка бяха дискутирани с партньорите и най- вече с приемащата страна – Полша. Всички указания за пътуванията от мястото на пристигане- Варшава до мястото на провеждането на срещата – Жихлин  бяха направени от Ивона Кчук - координатор на страната-домакин и беше осигурен транспорт за всички участници. Посещенията до Кутно, Торун и Варшава бяха предварително дискутирани, планувани и добре организирани.  Всички партньори бяха запознати предварително, че Жихлин е малко градче, в което няма хотел и настаняването може да стане единствено в къща за гости. Решението бе взето със съгласие. След пристигането в Жихлин и настаняването в къщата за гости разбрахме, че няма интернет връзка, което може да затрудни работата.  Всеки имаше ангажименти и предстоящи задачи, които трябваше да решава, използвайки Интернет. Италианските партньори поставиха въпроса за дискутиране. Възможности за преместване на друго място или оставане. Разгледани бяха предимствата и недостатъците от пътуване на 10 км всеки ден.  Бяха предложени от координатора допълнителни варианти и всички проявиха толерантност за оставането в къщата за гости, въпреки затрудненията.

- Подготовка на материалите изискваха координираност и компетентност и бяха съобразени с изискванията на Националната агенция – ЦРЧР, София. Бяха подготвени Дневен ред на срещата, Декларация за участие, Запознаване с основните коментари на Националната агенция, План за разпространение, План за устойчивост на проекта, презентация за страната и училището, презентация за бюджета.

2. Съдържанието на трансграничната среща отговаряше на предварително подготвения дневен ред. Главните акценти:

1.      Върху интеркултурните дейности – запознаване, посрещане, вечер на Полша, представяне на държавите - участнички, демонстративен урок по химия. Учениците направиха голямо парти за добре дошли, представиха  страните-участнички, региона, училището. Младите хора пееха песни на езиците на всички страни - партньори. Гостите участваха в демонстративно шоу по химия, изготвено от учениците под ръководството на преподавател по химия.

Учениците от училището участват в много проекти на ЕС, много отзивчиви, с голямо желание да  установят нови контакти и показаха, че не се страхуват да говорят английски. Всички ние бяхме положително изненадани от спонтанността и желанието да се говори. Ние прекарахме много време в разговори с младите хора.


2.      Workshops – запознаване и дискутиране на подготвените материали..

-          Подготвените материали бяха представени от координатора на проекта - Соня Цветкова

-          Дейностите по проекта от организационния секретар- Шерифе Сайран

-          Работата в e-Twinning и създаване на сайта от Мариян Драгомир – техническа подкрепа и експертиза по проекта

-          Интернет радио – - Джоавани Лаконо  и Югур Озугюл


Всички ние прекарахме много натоварена седмица. Бяха съгласувани и договорени конкретните срокове за предвидените дейности по проекта, работата в   e-Twinning, Европас документите, настаняване на учениците и учителите по време на мобилностите, датите за мобилностите, платформите за съхраняване на документите – Dropbox, онлайн въпросници, Плана за разпространение, Плана за устойчивост и конкретните отговорности.  Договорените срокове и отговорностите бяха  написани на принципа на партньорството, толерантността и взаимно разбирателство.


3.      Акцент върху разпространението на проекта
  среща на местно ниво  с кмета на Жихлин
  среща на регионално ниво в Кутно

В главната роля на домакин бяха секретарят - Дариуш Яблонски и говорител - Яцек  Сарамонович, които приветстваха гостите в  конферентната зала на кметството.Участниците бяха запознати със същността на функционирането на местната власт,  с условията за развитие на региона, образованието и финансирането. Към тях бяха зададени въпроси, касаещи младите хора в региона, традициите и възможностите за работа. Участниците получиха подаръци и бяха направени възпоменателни снимки. От ръководството на училището, местната и регионалната власт бе оказана институционална подкрепа

4.         Културната програма. Запознаване със забележителностите и полската култура- посещение на гр.Торун, историческо място и вторият най-посещаван туристически град в Полша. Участие в демонстративен уършоп. Посещение на родното място на Шопен в Желазова вола и Варшава и обиколка на места важни за историята на страната. По време на посещенията бяхме съпроводени от ученици, участващи по проекта, които разказваха за историята и традициите

 5.      Следващи стъпки. След дискусиите бе изготвен и разписан:
-  Документ за съгласие „Транснационална среща, Жихлин от 16.11.2015 – 20.11.2015
-  Правила и отговорности на всеки партньор

   

Няма коментари:

Публикуване на коментар