неделя, 17 ноември 2013 г.

КОНКУРС"НИЕ ГОВОРИМ НА ЕДИН ЕЗИК- ЕВРОПЕЙСКИ"

 The competition is part of the "We Speak in One European Language" Campaign of the Europe Direct Vratza Center at the Vratsa Chamber of Commerce and Industry.The campaign targets teachers in English, English, German, French, Spanish and other European languages at secondary schools and vocational schools in the Northwest Region and students from these schools, and aims to build skills for learners to achieve perceived " language communications and communicative competences to enable them to look at themselves as citizens of Europe.The jury appreciated the highly developed lesson with lecturers Natalia Petrova and Sonya Borisova on originality and interactivity, the theme's consistency, the clarity of the message and the use of various materials.THEME - RESOURCESLesson of Economic Knowledge and Skills with the Integration of the Acquired Competencies in English.


Конкурсът е част от Кампанията "Ние говорим на един език-европейски" на център Европа Директно Враца към Търговско -промишлена палата -Враца.
Кампанията е насочена към преподаватели по български, английски, немски, френски, испански и други европейски езици в средните образователни училища и професионалните гимназии от Северозападния регион и към учениците от тези училища и има за цел да изгради умения в учащите се за резултатно възприемане на "съобщения" на различни езици и комуникативни компетентности, които да им осигурят способности да гледат на себе си като на граждани на Европа.
Журито оцени високо разработения урок с преподаватели Наталия Петрова и Соня  Борисова за оригиналност и интерактивност, съответствие с темата, яснота на посланието и използването на разнообразни материали.
ТЕМА - РЕСУРСИ
УРОК за икономически знания и умения с интегриране на придобитите компетентности по английски език.
ПРЕДМЕТ - ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

https://sites.google.com/site/englishwithsonya/events/otkrit-urok-2013
понеделник, 11 ноември 2013 г.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На 9 и 10.11.2013 година в град Пловдив се проведе Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Участници от ФСГ"Васил Левски" -Монтана: Николай Гълъбов, Яни Николаев Горанов и Марио Петров.
петък, 1 ноември 2013 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

               

 
"ЕДИН НАРОД, КОЙТО ИМА СЪЗНАНИЕ, КУЛТУРА, ПИСМЕНОСТ, НАУКА,

НЕПРЕМЕННО ЩЕ ИМА СВЕТЛА И ТРАЙНА БЪДНИНА!

 
ВАСИЛ ДРУМЕВ"...И НЕКА ГОРЕ СА ГЛАВИТЕ НИ, ЩОМ ЧУЕМ БЪЛГАРСКИЯ ХИМН, И НЕКА ВЯРАТА В ДУШИТЕ НИ, ГОРИ СЪС ПЛАМ НЕУКРОТИМ..."    
  

                         ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
BACK TO SCHOOL

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

Интересни презентации предложени от Амелия и Кристина от 9 б клас

 http://prezi.com/ok0m6u33tjy-/back-to-school/ - АМЕЛИЯ

http://prezi.com/7qkdm_1z2c2m/back-to-school/ - Кристина


Практически семинар" Техники за овладяване и контрол на професионален стрес"

Лектор: гл. ас. д-р Константин Теодосиев
Дата: 19.10.2013
Място: хотел Гардения, гр. Банско

ЛЕКЦИЯ: 1
Стресът в учителската професия - източници, последствия в професионален и личен план, възможности за противодействие. Теоретични основания на упражненията за справяне със стреса.
ЛЕКЦИЯ: 2 
Изграждане на стратегия за реагиране при стресови и професионални ситуации. Упражнения за работа с партньор.


ТРЕНИНГ:  1
Упражнения за самостоятелна практика- подготвителни упражнения, статична медитация, основни упражнения, форма на тайдзицюан
ТРЕНИНГ: 2
Форма на тайдзицюан. Обобщение, отговори на въпроси.
Десет правила на ЯН ЧЕНФУ за тадзицюан

1.   Главата изправена, като че ли е окачена за нещо отгоре.
2.   Отпусни гърдите и повдигни гърба.
3.   Отпусни кръста.
4.   Разграничаване на празно/сю/ и пълно/шъ/.
5.   Отпусни раменете и лактите.
6.   Използвай намерението/и/, а не груба сила/ли/.
7.   Координиране на горната и долната части на тялото.
8.   Хармония между вътрешно и външно.
9.   Непрекъснатост на движенията.
10. Единство между покой и движение.

неделя, 29 септември 2013 г.

Европейски ден на езиците-2013 ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 2013

 ФСГ"В-Левски"-Монтана


Европа е богата на езици - само европейските са повече от 200, а към тях се добавят и още много езици на онези европейски граждани, чиито корени са от други континенти. Да знаеш чужд език е от полза и за по- възрастните, и за младите хора- няма пределна  възраст да  научиш  нов език и да се насладиш на удоволствието от това. Да знаеш дори няколко думи от език на страната, която посещаваш, значително повишава възможността за запознанства и приятелства.

Европейският ден на езиците се чества от 2001 г. насам след успешното провеждане на Европейската година на езиците. Съветът на министрите при Съвета на Европа прие решение в седмицата около 26 септември ежегодно да се отбелязва и насърчава многоезичието в Европа. Тази година за България беше избрана датата 28 септември.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ФСГ "В.ЛЕВСКИ" ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ!


понеделник, 16 септември 2013 г.

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА


  ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ"-МОНТАНА

"Капката дълбае камъка  не със сила, а с постоянство"- Овидий

СКЪПИ РОДИТЕЛИ, 
Бъдете с Вашите деца, разговаряйте с тях, те имат нужда от Вас и Вашата подкрепа.

СКЪПИ ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ,
За вас това е последна година, в която имате първи учебен ден.Това е годината , в която Ви предстоят много трудности, да преминете през много изпитания, подготовка за зрелостни изпити, подготовка за държавни квалификационни изпити. Нужни са много сили, упоритост, за да постигнете целта, която сте си поставили- да получите Диплома за средно образование и професионално удостоверение- Свидетелство за професионална квалификация. Постоянно учете, добавяйте знания към  вече натрупаните, за да бъдете конкурентоспособни на пазара на труда.

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,
За да бъде добро едно училище, то трябва да има добри учители. Моите адмирации към тях и днес се обръщам към педагогическия колектив, прославил училището в страната и чужбина.

                    ТЕМЕНУЖКА КИСЬОВА - ДИРЕКТОР НА ФСГ"В.ЛЕВСКИ


Иванка Кирилова - зам. директор Гергана Цветкова - преподавател по БЕЛ Марио Петров  - 11 в клас -


Денислава Неделкова  - 11 б клас - обръщениеХимн 


Посрещане на знамената


Откриване на тържествотоТържествен водосвет 
Знаменосци на ФСГ"В.Левски"

Соня Борисова - преподавател по английски език

Камелия Борисова - преподавател по икономически дисциплини
Миглена Георгиева, Иванка Драгиева, Гергана  Цветкова и Наталия Петрова