събота, 10 декември 2016 г.

ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО - ФСПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - МОНТАНА


Програмата „Еразъм+“ – шанс за бъдещето и на учители, и на ученици

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта. За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата,  на 7 декември 2016г., Националната агенция – ЦРЧР - проведе, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. Официалната церемония по награждаване на отличените проекти се проведе на 07.12.2016 г. (сряда), в „София Хотел Балкан”, зала Роял 1, 2 и 3 от 08:30ч.

ФСПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- МОНТАНА бе наградена със сертификат и плакет  "ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО" ЗА ЦЯЛОСТНО КАЧЕСТВЕНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1"ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ" 

ПРОЕКТ "ERASMUS + GROUP - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията"

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА  

 Соня Цветкова - координатор, Елица Иванова, Ваня Маринчева и Миглена Ценкова

Програмата „Еразъм+“ помага за повишаване на качеството на българското образование чрез обмен на добри практики и дава възможност за постоянна квалификация на българските учители, за да преподават интересно и да увличат учениците.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов преди тържественото награждаване на 42 организации, реализирали проекти по „Еразъм+“ през 2015 г. В конференцията, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, участваха над 200 представители от различни институции и организации, работещи в сферата на образованието и младежта.

Изпълнителният директор на ЦРЧР г-жа Татяна Калканова съобщи, че в проектите са вложени 3 832 221 евро. Средствата по програмата непрекъснато се увеличават и се стремим да привличаме още участници в нея, подчерта тя.

Като част от форума се проведе изложение „И аз умея", което представя различни работни и творчески ателиета.

  http://www.teacher.bg/Article/Details/67297

  https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/?tab=album&album_id=1372721002746558    -    ЦЗЧР- Галерия

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372756792742979/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372754089409916/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/hrdcbg/photos/a.1372721002746558.1073741834.298082880210381/1372737812744877/?type=3&theater 


 

 
неделя, 6 ноември 2016 г.

ACTING 2 SPEAK ENGLISH


The Third transnational teaching, learning and training mobility 

Bulgaria, Montana

25.10.2016 - 29.10.2016

 


Третата транснационална среща - "Тeaching, learning and training mobility"  се проведе от 25 октомври до 29 Октомври 2016 (с продължителност: 5 дни) в България. По време на мобилността беше представен напредъка   по проекта, ученици от всички партньорски училища представиха известна личност -  писател, поет или философ от родината си,  чрез използване на информационните технологии. Учениците  от всяко партньорско училище бяха отговорни за представяне и подготвяне на материалите. Останалите ученици бяха аудитория. След презентирането бяха апробирани  оценъчни карти и  проведени два уъркшопа - представяне на мултимедийна презентация за стъпките за създаване на Интернет радио и първото предаване с треньори Елеонора Петрова - преподавател по ИКТ и Кристиян Трайков - ученик от 10 а клас, специалност "Икономика и мениджмънт". Беше изработено ръководство за стъпките на създаване на Интернет радио и кратка книжка с колаборативната история.  Илюстрациите към книжката бяха направени  от Алис Андреева - ученичка от 10 а клас, специалност "Икономика и мениджмънт". По предварителен план  бе проведен  урок по английски език от Ивона Кчук " If I were sorry, I would...", на който присъстваха колеги от методическото обединение по чужд език и ученици, участващи в проекта.
Съдържанието на транснационалната среща „Teaching, learning and training activities“ отговаряше на предварително подготвения дневен ред.
Програмата включваше официални и неофициални дейности  по проекта.
Главните акценти:
Интеркултурните дейности – запознаване, посрещане по стар обичай с хляб и сол във Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“, знаменна церемония и представяне на държавите – участнички. Участниците разгледаха  материалната база на училището, различните кабинети, физкултурния салон и библиотеката. Беше направена демонстрация  в учебно-тренировъчната фирма как работят виртуалните фирми. 
Разнообразната програма включваше официални дейности,  насочени към усъвършенстване на комуникативните и компютърните умения на учениците, чрез провеждането на двата уъркшопа за създаване на интернет- радио и първото предаване под ръководството на г-жа Елеонора Петрова, Елица Иванова и Кристиян Трайков, презентиране на известен писател, поет и философ под ръководството на Соня Цветкова и провеждане на урок по английски език с преподавател Ивона Кчук.  Също така, серия от неформални образователни дейности, извършени под ръководството на Соня Цветкова. Ученическите екипи на всяка страна участваха в интеркултурни игри на английски език в началото на мобилността. Целта на тази дейност е подпомагане на учениците  да развият и подобрят комуникативните си умения на английски език, да разчупят леда и да се почувстват по-уверени и спокойни в интеркултурна среда, което е  една от основните цели на проекта. С голям интерес участниците очакваха и подготвиха интеркултурната вечер с типични традиционни храни. Тази дейност е продължение на дейностите от проекта, представяне на традиционни храни и традиции и помага за активиране на професионалната лексика по английски език и не на последно място изпитване на гордост, че са представители на страни с традиции и история. Със същата цел - развитие на комуникативните умения и разпространение на проекта учениците от ФСПГ представиха колаборативната история “Dice 2 Dance”.
Workshops – Бяха проведени два уъркшопа с учениците -"Предварителна подготовка за създаване на интернет радио“- мултимедийна презентация и "Създаване на интернет радио и първото предаване", под ръководството на госпожа Елеонора Петрова, Елица Иванова и Кристиян Трайков, чиито цели са развитие на компютърни  и комуникативни умения на учениците и провеждане на първото предаване, след като им е показано и обяснено какви са елементите на този интелектуален продукт. Този метод създава у учениците представа повече, че те са създатели отколкото  потребители на такъв вид продукт. Учениците с успех направиха първото предаване, което вплете в себе си  музика, текст и собствен глас.
Акцент върху разпространението на проекта: Среща с кмета на община Чипровци и разговор за възможностите за развитие на туризма в общината, съхранение и уважение на историята и традициите. Посещение на Чипровския манастир, беседа от игумена на Чипровския манастир, най-младият игумен в България. Посещение на Катеринина къща,  демонстрация на багрене в градината и посещение на историческия музей.
Културната програма. По време на пътуванията, участниците практикуваха  английски език в различни тематични области: история, география, традиции, култура, политика и други. Учениците имаха уникалната възможност да посетят София и  Народното събрание и да се  запознаят с администрацията на Народното събрание, парламентаризма и как работят институциите в България, посетиха град Чипровци и усетиха духа, културата,  традициите и уникалността на природата. Всички участници бяха очаровани от природния феномен Белоградчишки скали и пещера „Леденика“. През цялото време английският  беше език за комуникация и връзка между участниците.
 Сертифициране
На тържествена церемония бяха раздадени сертификатите на всички участници в мобилността, ученици и учители.

 - Линк към Интернет радио:

http://acting2speakenglish.radiostream321.com/      

 - Collaborative story

https://www.storyjumper.com/book/index/31232366/COLLABORATIVE-STORYActing2speak-English 

- Voice Thread

https://voicethread.com/myvoice/#thread/8304899/46049694/47768179

Teenmagz -  Adolescants on the sea

- Planning the activities /планиране на дейности/
 https://www.powtoon.com/online-presentation/cQIPhxCBU2Y/?utm_campaign=facebook%2Bshare%2Bby%2Bowner&playOnLoad=1&utm_content=cQIPhxCBU2Y&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie 

 - Mad magazine  famous author/списание за известен автор/

Puplic pad  famous author

- drawings Adolescents on the sea written by Nichita Stanescu Famous Romanian poet From Prahova region
 
- оценяване -  brainstorming .  Which of following drawing do you like most?  - Tricider. Create new tricision.

- разпространение - община Чипровци 
http://www.chiprovtsi.bg/currentNews-568-finansovo___stopanska_.html 

- разпространение/dissemination/- Турция- разпространение/dissemination/ - Полша
- разпространение/dissemination/  - България
Playing Drama"Dice 2 Dance" - Bulgarian studentsIwona's English lessonIwona's English lesson


 Chiprovzi- workshop


 Chiprovzi - workshop


 Playing the piano- Chiprovzi


The  best moments during the mobilityThe best moments during the mobilities in  Poland, Italy, Romania, made by Italian team