неделя, 20 септември 2015 г.

НОВИ ИДЕИ

               С нови идеи се завърна екипът от Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" по проект "Еразъм +group - за европейски компетентности и европейско развитие на Гимназията".
               На 18 септември 2015, пред ръководството на гимназията, госпожа Соня Борисова - учител по английски език и координатор на проекта, Ваня Маринчева - учител по английски език, Миглена Ценкова - преподавател по ИКТ и Елица Иванова - преподавател по ИКТ споделиха наученото, видяно и преживяно в гр.Порто, Португалия от 09.08-14.08.2015 по време на своята Европейска квалификация - структурен курс по програма Еразъм + на Центъра за развитие на човешките ресурси на тема " Управление на интеркултурни проекти в Европа. Резултатите са значителни, както за ФСГ, така и за колегите от региона в следните направления:
1. Успешно управление на интеркултурни проекти. Планиране на международни срещи; Значението на темата за работа по проекти. Основни въпроси свързани с изпълнението, оценка и отчитането на проекта;
2. Установяване на работни групи по различни програми и развитие на проектни предложения със срок за кандидатстване март 2016 година;
3. Подготовка  на международните екипи за работа по проекти и представяне на техните бъдещи проекти пред участниците в тренировъчния курс;
4. Определяне на критерии за успешни Европейски проекти;
5. Представяне на България и ФСГ пред участниците и треньорите на интернационалната вечер и получената висока оценка от всички към екипа на ФСГ;
6. Обмен на опит. Междукултурни различия, правила за етикет в общуването, ползите и опасностите от предрасъдъци, конструктивно сътрудничество, интеркултурно взаимодействие, игри за работа по проекти.
7. Запознаване с NORDPLUS проекти, Европейците за мир и Младежта в действие.
8. Оценка на курса и сертифициране- advanced teacher training course за Проектно управление на междукултурни проекти в Европа;
               На 6 октомври 2015 на семинар в гр. София в Националната агенция за развитие на човешките ресурси госпожа Соня Борисова и госпожа Ваня Маринчева ще презентират и представят резултатите от мобилността на групата учители, пътували до Порто, Португалия  по проект "Еразъм +group - за европейски компетентности и европейско развитие на Гимназията".
               Екипът от ФСГ "Васил Левски" ще сподели наученото и пред колеги от гимназията и на регионална среща на тема "Добри практики".
Госпожа Соня Борисова официално  е консултант за Б ългария и представител на Хамбург института IFEL за България.
 Презентация  :

https://prezi.com/r8j8w-b4s8ct/o/   

УЧАСТНИЦИ В ТРЕНИРОВЪЧНИЯ КУРС В ПОРТО, ПОРТУГАЛИЯПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ  И ФСГСЕРТИФИЦИРАНЕ И СНИМКА НА ЕКИПА С ОБУЧИТЕЛИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪДЕЩИЯ ПРОЕКТ ОТ НОВИЯ ЕКИП
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ


НЕФОРМАЛНИ СРЕЩИ, РАЗГОВОРИ И СНИМКИ


вторник, 16 юни 2015 г.

Конкурс за образователно-програмни продукти - 2015

На 13.06.2015 се проведе Заключителния етап на конкурса за образователно-програмни продукти. Първа награда в категория: "Методика: Екипна работа с ученици" в Заключителния етап на 11-ото издание на Конкурса за образователно-програмни продукти към ДИУУ при СУ "Св. Климент Охридски" за Концепция "Иновативни методи - европейско развитие на училището" и PREZI презентация с екип Соня Цветкова, Амелия Филипова и Кристина Венциславова. Госпожа Соня Цветкова бе наградена с Грамота и Сертификат - Първа награда, безплатен достъп до Виртуална класна стая от Прознание Академия и с участие в V Есенен научно-образователен форум "Съвременното училище и квалификацията на учителите" на ДИУУ без заплащане на такса правоучастие. Форумът ще се проведе на 21 и 22 ноември 2015 г., с право за участие с доклад. Материалът ще бъде  публикуван в електронното списание на Департамента. Амелия Фипова и Кристина Венциславова бяха наградени с  Грамота и Сертификат - Първа награда и с ваучер за безплатен дистанционен летен курс по избор от Прознание Академия.

 


http://diuu.bg/konkurs-2015-awards/   ДИУУ - Награди

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=1544    - СБУ

Презентация:                 https://prezi.com/pkvhto8gmfy5/presentation/неделя, 17 май 2015 г.

ХVІІІ Национален конкурс "Учител на годината"- 2015


На 14 май 2015 г. се проведе заключителния етап на XVIII Национален конкурс „Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители. Тържествената церемония се състоя в Конгресната зала на столичния хотел „Родина“, където бяха наградени и удостоени    със званието „Учител на годината“ изявени учители и директори от цялата страна. Официални гости на събитието бяха: Бойко Борисов - министър- председател на Р България, Маргарита Попова - вицепрезидент на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Йорданка Фандъкова- кмет на гр. София, Милена Дамянова - председател на Комисията за образование и наука към 43-то Народно събрание, Полина Карастоянова- Председател на Комисията по медии и култура към 43-то Народно събрание, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Веселин Пенев- областен управител на област София-град и Живка Първанова- зам.-областен управител на област София-град, депутати, директори на дирекции в МОН, социални партньори, медии и др. Престижното събитие бе открито от Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Началото на Националния конкурс „Учител на годината” бе поставено на 21 май 1997 г. Идеята за неговото възникване е продиктувано от необходимостта да се стимулират учителите новатори, да се отдаде почит и уважение, признание на труда на учителите, претворили жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. СБУ като най-голямата професионална организация не спира да осъществява своите политики за издигане авторитета на българския учител. През 2015 година конкурсът се провежда за осемнадесети път. Той цели: Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и да ги приобщи към националните и световните традиции; Да повиши личното и професионалното самочувствие на българските учители; Да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; Да издигне престижа на педагогическите кадри. Удостояват се най-достойните в сектора на средното образование в 9 направления: „Предучилищно възпитание и подготовка“, „Начално образование“, „Хуманитарно направление“, „Природоматематическо направление“, „Изкуства и спорт“, „Професионално образование“, „Директори и помощник-директори“, „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”, „Млади учители“. Конкурсът се провежда на две равнища – общинско и национално. Номинираните на национално равнище учители и директори участват в заключителния етап, когато тържествено се обявяват носителите на приза „Учител на годината” във всяко едно от направленията. На церемонията се връчват и специални награди на Председателя на СБУ.

Специална награда на Председателя на СБУ бе връчена на госпожа Соня Цветкова - преподавател по английски език във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" - Монтана, номинирана в "Хуманитарно направление".


ВъпросКакво разбирате под "Отговорност за своите ученици"?

Основни  ценности, върху които се гради училищният модел са: „свобода, доверие, уважение, отговорност и демокрация“.
Ключови са Доверие и Отговорност.
Да разполагаш със своите демократични права в детството си е най-добрият начин да се превърнеш във възрастен, който ще се чувства комфортно да съществува в демокрация. Такава свобода е съществена за развитието на личната отговорност. Силното развиване на лична отговорност за собствения живот, вземане на решения и избори – носене на последствия и отговорност- това е силната ми  страна. Винаги съм имала усещането, за свобода при избора на методи на работа в преподаването и това може би е допринесло за общото ми усещане за свобода и отговорност.
Отговорност за своите ученици е да ги вдъхновяваш и подкрепяш,  да вдъхваш увереност и създаваш реална представа за живота. 

Въпрос: Обръщение към обществеността, което бихте направили, ако спечелите националния конкурс "Учител на годината на Република България".   

Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство”- Овидий
Гордея се, че днес мога да бъда заедно с вас и да споделя моите мисли.
Да, резултати има, но моят поглед е отправен към бъдещето. Използването на информационните технологии в обучението по чужд език, възможностите които предлага, налагането на тези иновативни методи на преподаване, разпространението, това са моите усилия. Ние сме първи в цялата страна, които започнахме и показахме това.
Аз съм уверена, че по-голяма част от фактите и концепциите, които ние всички сме научили в клас, в училище ще бъдат забравени. Най-важните умения, които сме придобили в училище не са да отговаряме на въпросите, а да задаваме въпроси на отговорите, които даваме. Силата да оставим отговорите празни е специална сила, която всеки има. Истинският отговор на въпросите е да нямаме готови отговори. Цената на образованието е да промени нашето мислене в правилна и позитивна насока, да промени нашата матрица, да реорганизира нашите етикети в мисленето когато  контактуваме с други хора,    различно мислещи от нас, да излезем от рамката. За да се случат тези неща, трябва да сме уверени в себе си, подготвени за предизвикателствата, да не се страхуваме от новото. Не е важно да сравняваме само резултатите, това се прави лесно,  но да определим значението на тези резултати. Това, което имаше значение в миналото  за мен, може да няма значение в бъдещето. Затова гледам към бъдещето от момента, а не от миналото. Трудно можем да предскажем. Важното е да се научим да сме толерантни, зачитащи мнението на другите. Това е моята философия. Това искам силно да видя  в нашето образование.


http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=1423    - Новини СБУ

http://montana-dnes.com/modules.php?name=News&op=SeeNews&id=7342  - Новини - Монтана

http://news.ibox.bg/news/id_695672032  - Почетно отличие Неофит Рилски

сряда, 11 март 2015 г.

Конкурс за образователно-програмни продукти

  ДИУУ обявява единадесето издание на Конкурса за образователно-програмни продукти. Краен срок за депозиране на продукти – 31 март 2015 г.

           ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНКУРСА

  • Да се допринесе за създаването на образователно-програмни продукти (това са образователни продукти, т.е. методически варианти за използване на ИКТ и/или софтуерни продукти), чрез които да се подобрява качеството на обучението по различните учебни предмети. Като признаци за качество на обучението може да имат предвид: а) интегрирано (или синхронно) постигане на очакваните резултати/стандарти по конкретен учебен предмет и по предмета ИКТ, което се осъществява б) за оптимално време и в) при оптимален дизайн на локалната среда.

  • Да се привлича все по-широк кръг от учители новатори по отделните учебни предмети и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и средното училищно образование, а също и ученици, които могат да създават образователно-програмни продукти, с оглед на повишаване качеството на обучението при прилагане на ИКТ.

  • Да се съдейства за повишаване на информационно-технологичната компетентност на учителите при създаване, оценяване, избиране, адаптиране, прилагане на качествени образователно-програмни продукти.

  • Да се поддържа устойчива конкурентна и подкрепяща среда за разпространение на качествени, иновационни образователно-програмни продукти, създадени (или адаптирани за локалната среда) от учителя за учителя.

  • Да се насърчават учениците за екипни или самостоятелни изяви при създаване и представяне на образователно-програмни, вкл. и уеб базирани продукти, предназначени за образователния процес в училище.  

            УЧАСТНИЦИ

  • В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование, без ограничения по отношение на възраст и квалификация.

  • Ученици могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител (или имена на учители), който е подкрепил ученика (учениците) при апробацията в практиката. Посочва се приносът на всеки от авторите.

  • Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите. 

           Участници от ФСГ"Васил Левски":

           Ръководител: Соня Борисова Цветкова - учител по английски език

           Членове: Кристина Венциславова и Амелия Филипова

           Концепция "Иновативни методи - европейско развитие на училището" - вторник, 24 февруари 2015 г.

Проект „Erasmus + group - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията”     Светът се променя и обновява. Хората живеят в сложен социален и политически свят. Повече от всякога те се нуждаят да планират и  ученето през целия живот в най - широкия смисъл е от ключово значение, за да могат да посрещнат тези предизвикателства. Финансово-стопанска гимназия е училище, което непрекъснато се развива.
     Основна цел е утвърждаване на Финансово-стопанска гимназия”В.Левски” като конкурентноспособно училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат се най-модерните стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните компетенции и ключови квалификации на педагозите, конвертируеми на пазара на труда в България и Европа  и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности; училище, с непрекъснато обновяваща се материална база.
     Проектът „Erasmus + group - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията”отговаря на нуждите на организацията, подкрепя мотивацията за учене през целия живот,  работи в посока преодоляване недостига от компетенции в областта на управленските и междукултурни компетентности, необходими за реализиране на европейски проекти, с цел повишаване качеството на професионалното образование и по- успешен   ранен сблъсък с пазара на труда.
     Четиримата колеги, двама преподаватели по английски език – Соня Борисова и Ваня Маринчева и двама по ИКТ – Миглена Ценкова и Елица Иванова, бяха селектирани според следната процедура, с цел прозрачност, по-доброто представяне на участниците в курса,  нуждите на организацията и изискванията на курса.
1. Информиране на учителите за възможността да участват  в образователна мобилност за граждани КА1, с краен срок за подаване на проектното предложение 4.03.2015.
2. Класиране на кандидатите за участие в тренировъчния курс по следните критерии от предварително избран екип:
 • резултат от работа, свързана с проектната тема;
 • резултат от участие в проектни дейности, свързани с партньорски срещи;
 • опит в работа по проекти;
 • чуждоезикови умения;
 • умения за използване на информационни и комуникационни технологии в обучението;
 • мотивационно писмо.
 3.  Подаване на мотивационно писмо в канцеларията на гимназията.
    След разглеждане и оценка за качество на предложенията по дейност " Мобилност" КА1 и получаване на положителна оценка и включване в списъка за финансиране, четиримата учители ще вземат участие в едноседмичния тренировъчен курс  В ПОРТО, Португалия от 09.08.2015-14.08.2015 за управление на мултикултурни проекти на тема „Project management for cross-cultural exchange projects in Europe", организиран от Institut für europäische Lehrerfortbildung UG, Хамбург  (www.ifel-institut.eu).
Продължителността на курса  „Project management for cross-cultural exchange projects in Europe”е 48 часа и се състои от теоретически и практически дейности.

събота, 3 януари 2015 г.

Коледна украса и коледно настроение във ФСГ"Васил Левски"

                      CHRISTMAS DECORATION

 The Christmas mood feels the festive decorations everywhere. Decorating creates an incredible mood and feeling.For one more year, the students of FSV "Vasil Levski" with their creativity recreated Christmas in their own taste and imagination.FSG has opened its new talents in the field of music and folk dances. A celebratory atmosphere created the champions - Gabriela Georgieva from 8th grade and Olympia Yordanova from 8th in class.The dancers from the club "Krile and roots" presented the Dycho and Danube horo.According to an old Bulgarian custom, the SURVACARI from Club "Virtual Journey and Reality-catch the moment" from 11 in congratulated the whole team of FSG.

Surva, Surva, Merry Year!Be alive, be healthyschool children.To the directors,of the teachers:to write sixs,to fill headswith wisdom and knowledgeand good education.
It's Christmas! Be all healthy and thirsty! Work, learn to learn later the fruits of joy! It's Christmas!Look around, greet your loved ones, ask them something of their heart, show that you love them!It's Christmas! The Most Holy Family Holiday! Greet and kiss! Love and help the needy because this day and tonight are shining!
MERRY CHRISTMAS! HERITAGE CHRISTMAS! HAPPY NEW 2015!Коледното  настроение  се усеща по празничните украси навсякъде. Декорирането създава невероятно настроение и усещане.
За поредна година учениците от ФСГ"Васил Левски" със своята креативност пресъздадоха Коледа по свой вкус и въображение.
ФСГ откри новите си таланти в областта на музиката и народните танци.  Тържеаствена атмосфера създадоха водещите - Габриела Георгиева от 8 а клас и Олимпия Йорданова от 8 в клас.
Танцьорите от клуб "Криле и корени" представиха Дайчово и Дунавско хоро. 
По стар български обичай сурвакари  от клуб "Виртуално пътешествие и реалност-улови момента" от 11 в  поздравиха целия колектив на ФСГ.


Сурва, сурва, весела година!
Да са живи, да са здрави
децата по училищата.
На директорите-сполука, 
на учителите -поука:
да пишат шестици,
да пълнят главици
с мъдрост и знание
и добро  възпитание.

Коледа е! Бъдете всички здрави и бодри! Трудете се, учете се, за да берете по-късно плодовете на радостта! Коледа е!
Огледайте се, поздравете своите близки, пожелайте им нещо от сърце, покажете, че ги обичате!
Коледа е! Най-светият семеен празник! Поздравете се и се целунете! Обичайте се и помагайте на нуждаещите се, защото този ден и тази вечер са свети! 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТА НОВАТА 2015!