събота, 18 юни 2016 г.

ACTING 2 SPEAK ENGLISH

The Second transnational teaching, learning and training mobility
Ploiesti, Romania
06.06.2016 - 12.06.2016 


Целите на транснационалната среща Teaching and learning activities Презентиране на добри педагогически практики, подготвяне и представяне на драма, разработване и апробиране на дидактически материали, изготвяне на други методически материали в помощ на учителя – карта за оценяване на драма:  Драма дневник, форма Ролева игра обратна връзка и Script форма за обратна връзка. Оценяване на участниците според предварително подготвените критерии и  провждане на три уъркшопа: "Работа в eTwinning",  "Създаване на  дигитална история" и "Използване на Window Movie Maker за създаване на история за преживяванията по време на мобилността, презентации с учебна цел и картотека на разработените дидактически материали; популяризиране на придобитите умения и компетентности в родната страна. Съгласно предвидените дейности провеждане на урок по ICT от Пиеро Димартино ‘Coding”.  Провеждане на онлайн анкета след мобилността за резултатите от проведените дейности.
  Подпомагане  изграждането на положителна самопредстава у всички участници и създаване на условия за пълноценна реализация на целите на мобилността и проекта като цяло.


Съдържанието на транснационалната среща Teaching and learning activitiesотговаряше на предварително подготвения дневен ред. Главните акценти:
Върху интеркултурните дейности – запознаване, посрещане по стар обичай с хляб и сол в училището Colegiul Tehnic "Toma N. Socolescu", представяне на държавите – участнички и родния град.Учениците направиха голяма тържествена церемония за добре дошли, представиха  страните-участнички и родния град. Всички участници бяха поздравени от господин Аурел Граур- експерт по европейски проекти към инспектората по образование в Плоещ, директора на училището Родика Аврамеску и координаторите по проекта. Участниците разгледаха  материалната база на училището и различните кабинети. Бяха направени демонстрации по химия и работа по европейски проекти, биология за оказване на първа помощ от ученици, физика- нискочестотни трептения, близки до честотите на човешките органи и влиянието на трептенията върху човека, демонстрация на получаване на дъга в лабораторни условия.  Демонстрацията е свързана с явленията дисперсия и пречупване на светлината, разлагане на светлината в спектър.Учителите участваха в демонстративен урок  по ИКТCoding, проведен от Пиеро Димартино. По време на урока, освен участието на учениците, бяха включени и учителите, които чрез директно включване в дейностите успяха да научат основни понятия. От организаторите на мобилността беше предложена много интересна дейност Treasure hunting. Учениците бяха разделени на групи с ръководители, които по зададени предварително маршрути, трябваше да стигнат до определеното място, чрез намиране на различни културни обекти на Плоещ. Групата, пристигнала на определеното място първа е победител.
Учениците от училището участват в проекти на ЕС, много отзивчиви, с голямо желание да  установят нови контакти и показаха, че не се страхуват да говорят английски. Всички ние бяхме положително изненадани от спонтанността и желанието да се говори английски език. През цялото време всички ученици бяха заедно или разделени по групи с отговорници ученици и учители от училището – домакин.
Workshops Бяха проведени два уъркшопа с учениците, работа с Window Movie Maker и създаване на дигитална история, за учителите- работа в "Работа в eTwinning".
Акцент върху разпространението на проекта:
  Участие в местната телевизия, Прахова ТВ.
В дискусията за представяне на проектаACTING 2 SPEAK ENGLISH  участваха координаторите по проекта и представители на страната-домакин Силвия Гуния-учител по английски език, Александра и Биянка- ученици, участници в проекта.
 Представянето на проекта по местната телевизия може да се проследи на:

Културната програма. Запознаване със забележителностите и
културата - посещение на гр.Букурещ, Брашов и Синая. По време на посещенията бяхме съпроводени от ученици, учители и родители, които разказваха за историята и традициите.

Сертифициране
На тържествена церемония бяха раздадени сертификатите на всички участници в мобилността, ученици и учители.

Piero"s lesson

Bulgarian drama


Bulgarian digital story

Italian digital story

 Turkish digital story

Romanian digital story

Polish digital story

Treasure hunting

Pictures