неделя, 20 септември 2015 г.

НОВИ ИДЕИ

               С нови идеи се завърна екипът от Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" по проект "Еразъм +group - за европейски компетентности и европейско развитие на Гимназията".
               На 18 септември 2015, пред ръководството на гимназията, госпожа Соня Борисова - учител по английски език и координатор на проекта, Ваня Маринчева - учител по английски език, Миглена Ценкова - преподавател по ИКТ и Елица Иванова - преподавател по ИКТ споделиха наученото, видяно и преживяно в гр.Порто, Португалия от 09.08-14.08.2015 по време на своята Европейска квалификация - структурен курс по програма Еразъм + на Центъра за развитие на човешките ресурси на тема " Управление на интеркултурни проекти в Европа. Резултатите са значителни, както за ФСГ, така и за колегите от региона в следните направления:
1. Успешно управление на интеркултурни проекти. Планиране на международни срещи; Значението на темата за работа по проекти. Основни въпроси свързани с изпълнението, оценка и отчитането на проекта;
2. Установяване на работни групи по различни програми и развитие на проектни предложения със срок за кандидатстване март 2016 година;
3. Подготовка  на международните екипи за работа по проекти и представяне на техните бъдещи проекти пред участниците в тренировъчния курс;
4. Определяне на критерии за успешни Европейски проекти;
5. Представяне на България и ФСГ пред участниците и треньорите на интернационалната вечер и получената висока оценка от всички към екипа на ФСГ;
6. Обмен на опит. Междукултурни различия, правила за етикет в общуването, ползите и опасностите от предрасъдъци, конструктивно сътрудничество, интеркултурно взаимодействие, игри за работа по проекти.
7. Запознаване с NORDPLUS проекти, Европейците за мир и Младежта в действие.
8. Оценка на курса и сертифициране- advanced teacher training course за Проектно управление на междукултурни проекти в Европа;
               На 6 октомври 2015 на семинар в гр. София в Националната агенция за развитие на човешките ресурси госпожа Соня Борисова и госпожа Ваня Маринчева ще презентират и представят резултатите от мобилността на групата учители, пътували до Порто, Португалия  по проект "Еразъм +group - за европейски компетентности и европейско развитие на Гимназията".
               Екипът от ФСГ "Васил Левски" ще сподели наученото и пред колеги от гимназията и на регионална среща на тема "Добри практики".
Госпожа Соня Борисова официално  е консултант за Б ългария и представител на Хамбург института IFEL за България.
 Презентация  :

https://prezi.com/r8j8w-b4s8ct/o/   

УЧАСТНИЦИ В ТРЕНИРОВЪЧНИЯ КУРС В ПОРТО, ПОРТУГАЛИЯПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ  И ФСГСЕРТИФИЦИРАНЕ И СНИМКА НА ЕКИПА С ОБУЧИТЕЛИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪДЕЩИЯ ПРОЕКТ ОТ НОВИЯ ЕКИП
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ


НЕФОРМАЛНИ СРЕЩИ, РАЗГОВОРИ И СНИМКИ


Няма коментари:

Публикуване на коментар