сряда, 30 януари 2013 г.

Choosing the right project and portfolio
                               http://www.manageprojectsonsharepoint.com/

От 02.07 -04.07.2012   в гр. Вършец се проведе обучение  с учителите от ФСГ"В.Левски"-Монтана на тема "Учителското портфолио - инструмент за диференцираното оценяване на учителската дейност " с лектор  проф. д-р Марияна Стефанова от Европейски център за устойчиво развитие в образованието

Няма коментари:

Публикуване на коментар