петък, 12 май 2017 г.

PDW Munich 2017 - Creative and Cultural Education - Inclusive ApproachesСеминарът бе предназначен за учители, преподаващи на ученици от 10-19 години, които желаят:
да разширят техните методи на преподаване;
да помогнат на техните ученици да постигнат креативен потенциал;
да иницират eTwinning проекти, отнасящи се за културното образование.

Участницете бяха от Албания, Автрия, Хърватска, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Украйна и Обединеното кралство- представители на Различните национални агенции, учители и представители на Институт за културна политика и културен мениджмънт.
Културното образование обхваща голямо разнообразие от практики, които не се ограничават до изкуство, но включват използването на форми на обучение в изкуството в редица учебни предмети. 
Творчеството и способността за мислене са ключовите елементи на културното образование, което все повече се преповтаря, познат като основен компонент в образованието на децата и младите хора. Потенциалът на културното образование се крие в способността му да развива умения и подходи, от които учениците се нуждаят в един сложен свят: способността да задават въпроси, да правят връзки, комуникации, решаване на проблеми, сътрудничество и иновации. Културното образование допринася за емоционалното и социално развитие на децата и младите хора и помага
за интеграцията им в общността и следователно е жизненоважен градивен елемент за социалното включване. Общество, което укрепва ролята на културното образование, създава солидни основи за
тяхното бъдеще, тъй като преди всичко творческото обучение дава възможност на децата и младите хора да си представят как светът може да бъде различен и да им даде увереност и мотивация да направят положителни промени. Културното образование може да допринесе пряко за решаването на социалн
ите и културните предизвикателства, пред които сме изправени в Европа днес.
Целта на семинара за професионално развитие бе да комуникира силата на
творчество и да насърчи по-динамичен подход към преподаването и ученето, да   насърчи жизнен интердисциплинарен подход и интелектуална любознателност и ентусиазъм за сътрудничество и да  се съсредоточи  върху подходи, които разглеждат културното образование като възможности за включване.
Бяха показани ролеви игри по групи, демонстрации и практическа работа с поставена задача, включване на участниците в демонстрациите. Темите бяха разнообразни: Изкуството в съвременното образование, Културното образование-подход на цялото училище, eTwinning в действие –Rute Baptista, Body percussion in movement, Креативна класна стая  Ellen Kammertoens,

Уъркшопове: Заснемане на снимки и видео, Креативна класна стая  Ellen Kammertoens,
 Финаансиране на проекти по Еразъм +, Обща перспектива


Семинарът беше много вълнуващ и вдъхновяващ. Аз се почувствах по-уверена и мотивирана. От страната- домакин организацията беше перфектна в детайли. Програмата беше много добре организирана. Треньорите много добре подготвени, зареждащи с нови идеи и ангажиращи. Уъркшоповете бяха добре организирани по време и място.  Участниците бяха особено ангажирани с PDW и беше ясно, че всички са имали обща цел. Рядко се срещат  толкова много хора с "подобно мислене". Мисля, че това беше разкрито и възбудено от Мик в първата интеркултурна вечер. Надявам се, че съм срещнала нови приятели през цялото време на тази конференция и с нетърпение очаквам отново да се срещна с всички тях по някое време. Ще се радвам да работим заедно с тях за проектите eTwinning или Erasmus + в бъдеще..

Логистичната подготовка включваше  пътуване от родното място до мястото на провеждане на семинара – Мюнхен, Германия и настаняване.  Всички указания за пътуването до мястото на провеждането на срещата бяха направени от страната-домакин и експерта в ЦРЧР - Ясен Спасов. Предварително бе изпратена програма за провеждане на семинара, информация за хотела, поименно включените в семинара участници. Ог ЦРЧР беше изпратен пълния пакет от документи за пътуването – самолетен билет, командировъчна заповед и застраховка. При подготовката не възникнаха проблеми, всички възможни трудности бяха обсъждани между нас чрез контакти по телефон и имейли. 

Подготовката на материалите изискваха координираност и компетентност и бяха съобразени с изискванията на Националната агенция – ЦРЧР, София и предвидените дейности по време на семинара.  След уведомителното писмо за участие в семинара бе направена онлайн  регистрация, попълване на профилен формуляр и избор на уъркшопове.  Мойте предпочитания бяха за How to shoot photo - Wolfgang Sterker/ Olaf Mönch, How to shoot videos - Wolfgang Sterker/ Olaf Mönch, Creativity in the Classroom Arjana Blazic, Funding for school projects in Erasmus+Good practice example "Experience art,  Increase motivation"Ralf Dambier / Fabian Schwarz.
Главните акценти:

Програмата включваше официални и неофициални дейности  по време на семинара и провеждзането на уъркшопове.
Интеркултурни дейности – запознаване, церемония по посрещане и откриване. Полезна се оказа поредицата от неформални образователни дейности - неформални игри - non-formal energizers and games. Демонстрациите за разчупване на леда, показаха как бързо и емоционално това може да се случи и е много полезно за комуникацията между участниците, създаване на положителна среда и в същото време ползотворна релаксираща атмосфера след дългия ден на пътуване и работна атмосфера.  Екипите  на всяка страна участваха в интеркултурни игри. Целта на тази дейност е подпомагане на участниците да развият и подобрят комуникативните си умения в началото, да разчупят леда и да се почувстват по-уверени и спокойни в интеркултурна среда, което е  една от основните цели на семинара.

Културна програма. По време на пътуването, участниците практикуваха  английски език в различни тематични области: история, география, традиции, култура, образование и други.

Научих толкова много от обучението, което ще ми помогне в работата ми. Определено ще започна да използвам някои от стратегиите и инструментите, които ни дадоха да използваме с моите ученици, и съм сигурна, че те ще работят забележително добре. Върнах се у дома от семинара, чувствайки се толкова уверена и наистина  вдъхновена за бъдещи проекти. Благодаря за прекрасното обучение и новите умения, които имам сега. За мен беше голяма чест да участвам в този семинар. Работните срещи бяха много интересни и всички бяха наистина отворени и нетърпеливи да обменят своите идеи във формален и неформален начин. Това беше голям източник на вдъхновение. Поздравления за организаторите и треньорите!

Интересна бе идеята за попълване на Profile sheet предварително от всеки участник и поставянето на материалите на място, където всеки можеше да прочете и да потърси своя партньор за бъдещи проекти. След разговорите се появи идеята за сътрудничество с португалско училище за културен проект за работа с роми. В нашето училище има малък процент, но идеята е да се покаже на другите как те участват и не са затворени в група.


Няма коментари:

Публикуване на коментар