неделя, 10 февруари 2013 г.

Norich-Advanced language and materials course                          Sonya Borisova Tsvetkova, JAMIE KADDIE, Julia Parvanova
                                 
      

                                  Sonya Borisova Tsvetkova  and JAMIE KADDIE

 Този курс е насочен към професионалисти ELT, които се интересуват от:
 подобряване на тяхното разбиране и владеене на съвременния писмен и говорим английски език
 повишаване на осведомеността как език, материали и методологията си взаимодействат в преподаване на английски език
Участниците трябва да имат минимално ниво на езика, съответстващ да B2/C1 на Общата европейска езикова рамка
Какви са целите и задачите на курса?
  Използване на  английски, както вътре, така и извън класната стая
  Принципи и практики на преподаване на английски като втори или чужд език
  Критично проучване на последните развития в методологията и анализа на езика за преподаване
  Връзката между език, материали и методология

Няма коментари:

Публикуване на коментар