вторник, 24 февруари 2015 г.

Проект „Erasmus + group - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията”     Светът се променя и обновява. Хората живеят в сложен социален и политически свят. Повече от всякога те се нуждаят да планират и  ученето през целия живот в най - широкия смисъл е от ключово значение, за да могат да посрещнат тези предизвикателства. Финансово-стопанска гимназия е училище, което непрекъснато се развива.
     Основна цел е утвърждаване на Финансово-стопанска гимназия”В.Левски” като конкурентноспособно училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат се най-модерните стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните компетенции и ключови квалификации на педагозите, конвертируеми на пазара на труда в България и Европа  и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности; училище, с непрекъснато обновяваща се материална база.
     Проектът „Erasmus + group - за европейски компетентности и европейско измерение на Гимназията”отговаря на нуждите на организацията, подкрепя мотивацията за учене през целия живот,  работи в посока преодоляване недостига от компетенции в областта на управленските и междукултурни компетентности, необходими за реализиране на европейски проекти, с цел повишаване качеството на професионалното образование и по- успешен   ранен сблъсък с пазара на труда.
     Четиримата колеги, двама преподаватели по английски език – Соня Борисова и Ваня Маринчева и двама по ИКТ – Миглена Ценкова и Елица Иванова, бяха селектирани според следната процедура, с цел прозрачност, по-доброто представяне на участниците в курса,  нуждите на организацията и изискванията на курса.
1. Информиране на учителите за възможността да участват  в образователна мобилност за граждани КА1, с краен срок за подаване на проектното предложение 4.03.2015.
2. Класиране на кандидатите за участие в тренировъчния курс по следните критерии от предварително избран екип:
 • резултат от работа, свързана с проектната тема;
 • резултат от участие в проектни дейности, свързани с партньорски срещи;
 • опит в работа по проекти;
 • чуждоезикови умения;
 • умения за използване на информационни и комуникационни технологии в обучението;
 • мотивационно писмо.
 3.  Подаване на мотивационно писмо в канцеларията на гимназията.
    След разглеждане и оценка за качество на предложенията по дейност " Мобилност" КА1 и получаване на положителна оценка и включване в списъка за финансиране, четиримата учители ще вземат участие в едноседмичния тренировъчен курс  В ПОРТО, Португалия от 09.08.2015-14.08.2015 за управление на мултикултурни проекти на тема „Project management for cross-cultural exchange projects in Europe", организиран от Institut für europäische Lehrerfortbildung UG, Хамбург  (www.ifel-institut.eu).
Продължителността на курса  „Project management for cross-cultural exchange projects in Europe”е 48 часа и се състои от теоретически и практически дейности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар