неделя, 17 май 2015 г.

ХVІІІ Национален конкурс "Учител на годината"- 2015


На 14 май 2015 г. се проведе заключителния етап на XVIII Национален конкурс „Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители. Тържествената церемония се състоя в Конгресната зала на столичния хотел „Родина“, където бяха наградени и удостоени    със званието „Учител на годината“ изявени учители и директори от цялата страна. Официални гости на събитието бяха: Бойко Борисов - министър- председател на Р България, Маргарита Попова - вицепрезидент на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Йорданка Фандъкова- кмет на гр. София, Милена Дамянова - председател на Комисията за образование и наука към 43-то Народно събрание, Полина Карастоянова- Председател на Комисията по медии и култура към 43-то Народно събрание, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Веселин Пенев- областен управител на област София-град и Живка Първанова- зам.-областен управител на област София-град, депутати, директори на дирекции в МОН, социални партньори, медии и др. Престижното събитие бе открито от Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Началото на Националния конкурс „Учител на годината” бе поставено на 21 май 1997 г. Идеята за неговото възникване е продиктувано от необходимостта да се стимулират учителите новатори, да се отдаде почит и уважение, признание на труда на учителите, претворили жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. СБУ като най-голямата професионална организация не спира да осъществява своите политики за издигане авторитета на българския учител. През 2015 година конкурсът се провежда за осемнадесети път. Той цели: Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и да ги приобщи към националните и световните традиции; Да повиши личното и професионалното самочувствие на българските учители; Да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; Да издигне престижа на педагогическите кадри. Удостояват се най-достойните в сектора на средното образование в 9 направления: „Предучилищно възпитание и подготовка“, „Начално образование“, „Хуманитарно направление“, „Природоматематическо направление“, „Изкуства и спорт“, „Професионално образование“, „Директори и помощник-директори“, „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”, „Млади учители“. Конкурсът се провежда на две равнища – общинско и национално. Номинираните на национално равнище учители и директори участват в заключителния етап, когато тържествено се обявяват носителите на приза „Учител на годината” във всяко едно от направленията. На церемонията се връчват и специални награди на Председателя на СБУ.

Специална награда на Председателя на СБУ бе връчена на госпожа Соня Цветкова - преподавател по английски език във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" - Монтана, номинирана в "Хуманитарно направление".


ВъпросКакво разбирате под "Отговорност за своите ученици"?

Основни  ценности, върху които се гради училищният модел са: „свобода, доверие, уважение, отговорност и демокрация“.
Ключови са Доверие и Отговорност.
Да разполагаш със своите демократични права в детството си е най-добрият начин да се превърнеш във възрастен, който ще се чувства комфортно да съществува в демокрация. Такава свобода е съществена за развитието на личната отговорност. Силното развиване на лична отговорност за собствения живот, вземане на решения и избори – носене на последствия и отговорност- това е силната ми  страна. Винаги съм имала усещането, за свобода при избора на методи на работа в преподаването и това може би е допринесло за общото ми усещане за свобода и отговорност.
Отговорност за своите ученици е да ги вдъхновяваш и подкрепяш,  да вдъхваш увереност и създаваш реална представа за живота. 

Въпрос: Обръщение към обществеността, което бихте направили, ако спечелите националния конкурс "Учител на годината на Република България".   

Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство”- Овидий
Гордея се, че днес мога да бъда заедно с вас и да споделя моите мисли.
Да, резултати има, но моят поглед е отправен към бъдещето. Използването на информационните технологии в обучението по чужд език, възможностите които предлага, налагането на тези иновативни методи на преподаване, разпространението, това са моите усилия. Ние сме първи в цялата страна, които започнахме и показахме това.
Аз съм уверена, че по-голяма част от фактите и концепциите, които ние всички сме научили в клас, в училище ще бъдат забравени. Най-важните умения, които сме придобили в училище не са да отговаряме на въпросите, а да задаваме въпроси на отговорите, които даваме. Силата да оставим отговорите празни е специална сила, която всеки има. Истинският отговор на въпросите е да нямаме готови отговори. Цената на образованието е да промени нашето мислене в правилна и позитивна насока, да промени нашата матрица, да реорганизира нашите етикети в мисленето когато  контактуваме с други хора,    различно мислещи от нас, да излезем от рамката. За да се случат тези неща, трябва да сме уверени в себе си, подготвени за предизвикателствата, да не се страхуваме от новото. Не е важно да сравняваме само резултатите, това се прави лесно,  но да определим значението на тези резултати. Това, което имаше значение в миналото  за мен, може да няма значение в бъдещето. Затова гледам към бъдещето от момента, а не от миналото. Трудно можем да предскажем. Важното е да се научим да сме толерантни, зачитащи мнението на другите. Това е моята философия. Това искам силно да видя  в нашето образование.


http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=1423    - Новини СБУ

http://montana-dnes.com/modules.php?name=News&op=SeeNews&id=7342  - Новини - Монтана

http://news.ibox.bg/news/id_695672032  - Почетно отличие Неофит Рилски

Няма коментари:

Публикуване на коментар