вторник, 1 юли 2014 г.

РАБОТА ПО ПРОЕКТ"ИЗКУСТВОТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК "

 At the end of the school year, foreign language teachers at the Vassil Levski Financial and Economical Secondary School in Montana presented a final event of the project "Art in foreign language learning". Interestingly, we have come to the conclusion that learning a language is not just grammar, it can become something interesting and fun.

 

В края на учебната година учителите по чужд език във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски"- гр. Монтана представиха заключително мероприятие на работата по проект "Изкуството в обучението по чужд език". По интересен начин представихме, че ученето на език не е просто граматика, а може да се превърне в нещо интересно и забавно.


WEDDING OF KATE AND WILLIAM

"ONE NIGHT ONLY" - ИВОН ВЛАДИМИРОВАИНДИЙСКИ ТАНЦ - УЧЕНИЦИ ОТ 9А
"Я ЗА ТЕБЯ УМРУ " - НАНСИ НИКОЛАЕВАРУСКИ ТАНЦ - ГРУПА 9АЖДИ МЕНЯ - РЕЦИТАЛ 9А
ГОРСКИЯТ ЦАР-РЕЦИТАЛ  ПО ГЬОТЕ- 8 А
РЕЦИТАЛ ОТ УЧЕНИЦИ  - 9ДИРЛАНДСКИ ТАНЦ- 9 Б, А, 10 ВФОЛКЛОРЕН ТАНЦ - 9АФОЛКЛОРЕН ТАНЦ - 9Д
Няма коментари:

Публикуване на коментар